petervanpeetzen.punt.nl
Nieuw geldt (en de urgentie)
 
 
De behoefte aan eenduidigheid en geloofwaardigheid neemt toe. De sociale samenhang en ons handelssysteem staan onder druk. Dagelijks zijn we getuige van hectische beurskoersen, angst voor verlies aan aandeelhouderswaarde, de ene na de andere hype en schuivende waarden. De tijd voor ‘n geleidelijke aanpassing wordt korter. Voor individuen en voor directies binnen organisaties. Het is tijd voor een nieuwe, nu authentieke benadering.
 
Urgentie
Op allerlei niveaus (Europees tot en met NL MKB) blijft georganiseerd samenwerken de beste methode om verder te komen en tegenslag te overwinnen. Wat we tot nu zien is dat de cohesie verdwijnt en samenwerkende eenheden steeds kleiner worden. Heeft dat een oorzaak? ... >  

Als dan alles meer onzeker lijkt en koersvastheid vervaagt, is een innerlijk heroriëntatie de beste remedie voor een nieuw evenwicht. Dat geldt niet alleen voor directies en voor managers persoonlijk maar voor een ieder die deel uitmaakt/bewust deel uitmaakt van een organisatie en voor de organisatiepresentatie als geheel.
 
H oe krijgen we weer nieuwe grip en gedragen controle? Wat is het antwoord op deze economische omstandigheden en vooruitzichten? Welke dienende waarden durven we weer in gezamenlijkheid als maatgevend te hanteren? Hoe overwinnen we bedreiging en angst voor verlies (aan controle bijvoorbeeld) en hoe delen we nieuw, als vanzelfsprekend ontstaan vertrouwen en een geloofwaardig perspectief?  
 
 
 
 
Kansen
De durf om nieuwe keuzes te maken, desnoods tegen de draad en consensus in, brengt nieuwe groei en kansen. Uitgangspunt en voorwaarde daarbij is wel, dat zelfgerichtheid die ten koste gaat van anderen of van de omgeving nu echt losgelaten wordt als (verborgen) motivatie. Het gaat dus om de groei van allen die betrokken (willen) zijn. Niet van ‘de top’ alleen.
 
 
Voorsprong
De nieuwe, authentieke organisatie, heeft een grote voorsprong. Door meer innovatiekracht en creativiteit, meer passie en beleving, meer gedeeld plezier en een gezamenlijk te verdelen oogst. Plus een grotere aantrekkingskracht op de buitenwereld (en dat scheelt o.a. op HRM en Marketingkosten).   Stel dat 60% van alle ziekteverzuim niets te maken met fysieke klachten maar met demotivatie, gebrek aan plezier en aan (innerlijke) betrokkenheid, waar wachten we dan nog op?. Nieuwgeldt wil helpen bij verandering en herpositionering. Om eenheid te brengen tussen innerlijk en uiterlijk, tussen missie, doelen, gedrag en acties.
 
 

 
 
Opbrengsten
De twee kernopbrengsten van authentiek handelen zijn: vertrouwen en geloofwaardigheid. Dat zijn de nieuwe kritische succesfactoren. Deze werkt Nieuwgeldt samen met u uit in een praktisch plan van aanpak. Dus niet met een zoveelste methodiek of afstandelijke formule ‘van buiten’, maar door herdefiniëring van de eigen, unieke en bovenal authentieke kracht van uw mensen, uw organisatie. De vraag ‘’waarom was u indertijd ook alweer met deze organisatie gestart?’’ is hierbij het uitgangspunt.
 
 
Vraag en aanbod
Nieuwgeldt helpt organisaties aan een helder plan van aanpak en een concrete uitnodiging tot participatie van relaties en medewerkers en aan een open vraagstelling tot co-creation (dat laatste kan via o.a. de inzet van offline en online media). Onze eigen visie: mensen kopen straks producten of diensten van vooral authentieke organisaties. Organisaties die voor veel meer staan dan voor winst in geld alleen. Deze vraag zal het aanbod dwingend veranderen. De nieuwe vraag en behoefte aan ‘echt & oprecht’ zal authentieke motieven achter het aanbod van organisaties afdwingen. Wat denkt u?
 
 
 
 
 
Nieuwgeldt
De partners achter Nieuwgeldt brengen senioriteit, ervaringskennis in en ‘n nuchtere professionele intuïtie in de vorm van een goed gesprek, advies, idee, een voordracht, lezing of onderzoeksrapport. Nieuwgeldt (met dt) is een initiatief van Floris ten Kate, Jim Kraaykamp en Peter Leuhof.
 
Bel met de auteur Peter voor meer informatie of een afspraak. M: 06 518 25 003. W: www.peterleuhof.nl of www.peetzen.com      
 
 
 
 

Reacties

Commentaar
Jouw naam/bijnaam
Website url
E-mail
Je Punt profiel
Hou mij op de hoogte
Ik wil op de hoogte gehouden worden
Dit is een verplicht veld
Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl