petervanpeetzen.punt.nl
Wat brengt de toekomst (versie 1)?
 
 
 
Waar gaat het heen? Wat kunnen we verwachten? Waar kan ik alvast rekening mee houden? Vanuit ervaringen en observaties wil ik een lijst samenstellen van trends en ontwikkelingen voor de middellange termijn. Hoe ontwikkelt zich de maatschappij, het werk en het vak marketing & communications? Volg en vul aan. En wie weet ... doe je er je voordeel mee.

Ik put voor een deel uit mijn managementboek, waarin ik dieper inga (onderbouw) wat er komen gaat en wat belangrijk wordt. Verder lees ik bronnen op internet. Bedoeling is dat de lijst regelmatig wordt aangevuld of aangescherpt en dus actueel blijft.
 
Het leuke van zo'n lijst is dat het ook een klankbord en spiegel is voor jezelf. Thinking & Sensing: Wat WIL ik graag zien? Wat HOOP ik dat er gebeurt? Wat VOEL ik als gewenst? De waarheid ligt vooralsnog in het midden. De lijst ... >  
 

Wat komt eraan, of is er eigenlijk al, of zien we groeien?


 
 
 
Marketing & Communications 
 • huisstijlen, logo's worden 3 dimensionaal vormgegeven en geanimeerd
 • (commerciele) teksten worden nog korter dan nu
 • organisaties (en producten) overtuigen door hun bewijs van echtheid, authenticiteit
 • geloofwaardigheid wordt wederkerig (tussen organisatie en klanten, afnemers) 
 • gesprekken over de telefoon verdwijnen, we typen nog meer (op tablets o.a.)
 • sociale media raken ingeburgerd en deelnemers ervaren zo, hun nieuwe verbondenheid met een groep
 • branding en merkenbouw vertrekt meer vanuit zingeving en nut & noodzaak (en minder vanuit status, ego-bevrediging en winstbejag)
 • naast massacommunicatie neemt de individuele benadering toe (kan ook makkelijk, want via internet)
 • creatieve concepten spelen nog meer in op zintuigelijk en relationele beleving en sluiten aan bij motieven en drijfveren van binnenuit (hoofd- en hartzaken gecombineerd) 
 • co-creation als trend betekent ook dat de kwaliteitseisen om bijv. tot een perfect ontwerp of logo te komen, omlaag gaan.
 • Gedeelde acceptatie van allen, is belangrijker dan de kwaliteitseis van enkelen (het bureau of de vormgevingsexpert)
 • de huidige 3D hype/trend is de laatste buiten ons fysieke lichaam,
 • daarna gaan we permanent brillen dragen en weer daarna, de virtuele techniek implanteren (afleesbare chips). Dat vermindert de afstand tussen denken, voelen en direct (kunnen) handelen.
 • 'friends, followers en fans', worden onze nieuwe keuze-beinvloeders en referentiegroepen 
 • merken en organisaties die vanuit hun identity maatschappelijk en relevant 'goed doen', stijgen in aanzien en acceptatie (en merken omzetstijging)
 
Werk, ondernemen 
 • de persoonlijke identiteit van talentvolle werknemers wordt verder versterkt (als deel binnen het geheel, personal branding)
 • interne medewerkers worden belangijker als het gaat om merkenbouw. De kloof tussen externe en interne branding-inspanning vermindert 
 • werknemers willen meer part-time en hebben ca. 2 werkgevers (afwisseling en risicoreductie)
 • de vaste werkplek zal verder verdwijnen en thuiswerken neemt verder toe (vanuit toename individualiteit en behoefte aan veiligheid en mobiliteit)
 • de onderlinge verbondenheid tussen top en werkvloer zal alleen toenemen na een crisis (economisch of maatschappelijk)
 • nieuwe klanten of relaties willen (eerst) onbaatzuchtig gedrag zien van ondernemers, voordat men 'in zee gaat'.
 • Kennis is daarom van iedereen en wordt gratis weggegeven en gedeeld.
 • Opbrengsten worden gegenereerd vanuit derden die een logische affiniteit hebben, met de groep of samenkomst of identiteit (off en online)
 • lange termijn stategieen maken komt zelden meer voor (scenario mapping groeit).
 • dikke 'strategische' notities maken plaats voor korte checklists vanuit brainstormingsessies. Vooruit kunnen kijken wordt steeds lastiger
 • je vindbaarheid en benaderbaarheid op het web (via google, bing ed) vermindert de noodzaak voor adressering via individuele en nationale benamingen (.nl of .com ed) 
 • digitale datamining zal eroe leiden dat we benaderd worden met zaken, diensten en ideeen, zonder dat we nog kunnen achterhalen hoe men 'dat toch weet van mij' 
 • je CV als Worddoc insturen is ouderwets. Je gegevens staan immers op LInkedIn of Facebook of je eigen webplek.
 • organisaties die niet weten, waarderen en bespreken wat je digitaal doet, verdienen jou niet als werknemer  
 • CEO's zonder passie en dienende drijfveren, zijn ongeloofwaardig 
 
Maatschappij
 • betrokkenheid met 'het grotere geheel' (Europa, wereldorde) neemt verder af. Van onderop zal men zoeken naar nieuwe kleine, herkenbare eenheden
 • oude religie en dogmatiek wordt vermengd met elementen uit meerdere godsdiensten tot een 'individueel geheel' en een meer verinnerlijkt Godsbesef
 • de afstand tussen schepsel en Schepper wordt kleiner en groepsvorming vanuit stelligheid en afbakening, vermindert (WEuropa)
 • het 'vrouwelijke' dringt aan en het 'mannelijke' dringt terug (tot het punt dat mannen zich willen emanciperen en gaan organiseren rondom hun mannelijkheid)
 • 'intuitie en voelen' verdringen deels 'ratio en denken' 
 • onze status en statussymbolen ontlenen we aan wat we op internet doen en laten zien (de auto, het huis, de caravan en de boot worden veel minder belangrijk)
 • abstractheid (in de kunst, media, boodschappen) neemt af ten gunste van realisme en herkenbaarheid
 • de (nationale en individuele) vervreemding tot Europese regeringen of Global Government, heeft grote risico's tot uitbarstingen en vereist dus nog meer controle- en beheersmechanismen   
 • leiderschap zonder visie i.c.m. daadwerkelijke vernieuwing, wordt afgestraft
 • de schulden-economie met fiat-geldcreatie zal imploderen
 • 'duurzaamheid' als begrip wordt steeds vager en vervangen door authenticiteit
 • vanzelfsprekend gezag brokkelt af, volgzaamheid en gehoorzaamheid verminderen nog verder (in gezin tot en met naties)
 • er is een groeiende behoefte tot 'geestelijk ontwaken'. Men wil de 'echte' waarheid kennen/zien, wijst manipulatie af en ontmaskert verborgen geheimen   
 • de keuzezelfstandigheid van de volgende generatie groeit, sociale automatismen verminderen, er is nieuw vertrouwen in 'een goede afloop'
 
Reageren
Ik ben benieuwd naar je reactie, mening of aanvulling. Als je bovenaan deze pagina klikt op de tekst 'home' (staat direct onder het plaatje van de magneet in mijn Peetzen logo) kun je onderaan de intro van dit artikel je reactie geven (via de knop: reageer). 
 
 
Peter Leuhof
Is ca. 24 jaar actief in 'het vak' en eigenaar van hét creatieve marketing & doelgerichte communications bureau Peetzen bv. Daarnaast geeft hij lezingen en organiseert (korte, no nonsens) verbetersessies en workshops (zie ook 'blog') voor managers en zzp'ers.
 
Zijn drive en specialiteit: meer 'alingnment' = afstemming realiseren tussen: beleid & maatregelen of tussen ambitie & inrichting of tussen overtuiging & feitelijk gedrag, tussen strategie & presentatie, tussen ... innerlijk & uiterlijk en tussen hart & hoofd. Voor meer effectiviteit en opbrengst, voor meer vertrouwen en geloofwaardigheid. Tussen organsiaties/merken en hun relaties/klanten.
 
 
 
 
En wat ook belangrijk is, voor het heden:
 
 
 
 
 
 
 
 

Reacties

Commentaar
Jouw naam/bijnaam
Website url
E-mail
Je Punt profiel
Hou mij op de hoogte
Ik wil op de hoogte gehouden worden
Dit is een verplicht veld
Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl