petervanpeetzen.punt.nl
Net zo modern als Google? Doe de SMO!

 
 
 
SMO seminar: Social Media - voor - Organisaties  
Voor gefundeerde besluitvorming over zakelijke deelname aan Social Media

Invoeren corporate social media vraagt om aansturing, interne afspraken, modulaire teksten en een doordachte presentatie. Wat wel en wat niet doen? Welk medium? Hoe aansturen? Ik prikkel, informeer en stimuleer ... voor ‘t krijgen van richting en het maken van afwegingen voor je nieuwe online beleid.
 
Vanuit mijn lange en brede ervaring, een informele stijl en een nieuwsgierige betrokkenheid. Vanuit oprechte interesse in nieuwe media, technieken en de voordelen voor jullie organisatie. Met een onbevangen blik op je bestaan, kracht en situatie. In de overtuiging dat authentieke innovatiekracht al in jullie organisatie aanwezig is.

To open your mind to ... new media
policies and online perspectives.
 
Net zo modern online aanwezig zijn als Google? Samen komen we een heel eind in de goede richting! De SMO brengt je online maatwerk. Lees meer over de opbrengst ... >

Download de SMO PDF
 


 

 
 
 
De SMO brengt online duidelijkheid intern  
 
Doel SMO seminar
Diverse medewerkers uit je organisatie zijn vast al aanwezig op Social Media (SM) als Twitter, Facebook of LinkedIn. Wellicht gebruikt men daar zelfs de bedrijfsnaam. Heb je daar zicht op? Bevalt het wat daar staat? Hoe ga je daar mee om richting medewerkers of collega’s? Weten jullie hoe de aanwezigheid als organisatie te regelen is? Is er zicht op het corporate perspectief?
 
Ik stimuleer een eenduidige presentatie, online beleid, koersbepaling en afwegingen hoe intern en extern SM ontwikkelingen aan te sturen.
 
Resultaten SMO
Na afloop ben je of heb je:
 • Beter op de hoogte van online ontwikkelingen
 • Zicht op de consequenties van SM
 • Tastbare handvatten voor interne aansturing
 • Zicht op benefits en draagvlak corporate deelname
 • Gereflecteerd op businesskansen en groeimotieven
 • Inspiratie voor nieuwe groei en ‘out of box’ ideeën
 • H aalbare verbeteringen voor in de praktijk


Denk aan een handzame code
en slim intern beleid 
 
De aanpak 
SMO is (vooralsnog) een in-company seminar. Na je belangstelling volg ik 5 stappen:
1.    Intake, offerte
2.    Afbakening programma, inwerken
3.    Check met opdrachtgever
4.    Het SMO seminar (2 a 3 uur, locatie i.o.)
5.    Na afloop: vakmatig advies, evaluatie
 


 
De Vorm
H et SMO seminar heeft de volgende onderdelen (afhankelijk waar jullie ‘zijn’ op SM gebied):
 • Introductie over Social Media en trends
 • Voorbeelden zien hoe ‘het’ kan
 • Verkenning en beoordeling eigen SM aanwezigheid
 • (Her-)formuleren (nieuwe) kernwaarden
 • Omschrijven ‘corp. persoonlijkheid’ in woord/beeld
 • Onderling spiegelen, bevragen en keuzes maken
 • Samenvatten actiepunten & beleidkaders

Ik blijf kort in jullie organisatie, heb een praktijkbril op en kom snel ter zake. Verder deel ik mijn rijke professionele ervaring met het creëren van een passende corporate persoonlijkheid (via o.a. huisstijl en consulting off-line en on-line). Vanuit 24 jaar praktijkervaring met Communications, Branding & Identity en het vermogen te observeren en scherp waar te nemen.

 
Voor een gefundeerde afweging en keus

 
Voor wie
Directies, MT’s, RvB’s, bestuursraden, maatschappen, businessgroepen, afdeling- of projectteams. En ook voor zzp’ers of 1:1 voor bijv. een directielid, communicatie of HRM collega.
 
 

 
 
Investering
Offertes zijn maatwerk en afhankelijk van vraag, situatie, omvang e.d. Indicatie is circa € 3.500,00. Voor zzp’ers of bij 1:1 begeleiding, geldt een apart tarief (en aanpak). Ik spreek en schrijf in Nederlands of Engels. Bij omvangrijke trajecten of specifieke leervragen kan ik partners inschakelen. Bel of mail voor een inschatting n.a.v. jullie vraag of situatie.
 
Een SMO opent de deuren online
Bel Peter Leuhof: 06 518 25 003. E: peter@peetzen.com W: www.peterleuhof.nl

 

 

  
 
 

Reacties

Commentaar
Jouw naam/bijnaam
Website url
E-mail
Je Punt profiel
Hou mij op de hoogte
Ik wil op de hoogte gehouden worden
Dit is een verplicht veld
Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl