petervanpeetzen.punt.nl
Nieuw! De PVPeetzen ASI sessie
 
 
ASI = Authenticiteit – Spiegel - Inspiratie  
Is het een training? Een cursus? Nee, het is een sessie!
 
Prikkelen, spiegelen, brainstormen & inspireren. Vanuit een lange en brede ervaring, een informele stijl en een nieuwsgierige betrokkenheid. Vanuit oprechte interesse in ‘de reden waarom’, in samenhang en in ‘nut & noodzaak’.
 
Vanuit mijn onbevangen blik op jullie bestaan, situatie of markt. In de overtuiging dat authentieke innovatiekracht al in jullie organisatie aanwezig is. To open your mind or broaden your horizon.
 
De ASI is: quickscan +
klankbord + brainstorm
 
Lees meer over deze unieke aanpak en je voordeel en resultaat ... >
 
Download de ASI PDF
 

 
 
Doel en resultaten ASI sessie
Ik spiegel en toets (kort en krachtig) jullie beleid, je missie, strategie of plannen via input van relaties, klanten of medewerkers. Komt het echt over? Begrijpt men de verandering? Je bent of hebt na afloop:
  • Beter zicht op wat ‘echt’ speelt onder mensen
  • Ideeën om de situatie anders te begrijpen
  • Bewuster van actualiteit & percepties
  • Ideeën om spanningsvelden te ‘ontspannen’ 
  • Even ‘out of the box’ gestapt
 
 
Een nuttige check tussen trends & visie
versus beleving & acceptatie

 
De Authenticiteit-Spiegel-Inspiratie sessie (ASI).
De ASI werksessie voor directies en managers kent 3 mogelijke invalshoeken.
Vooraf is een keus, een richting gewenst:
  • Vanuit optiek van medewerkers (of interne bestuursorganen)
  • Vanuit optiek van klanten en relaties
  • Vanuit marktontwikkelingen, trends en de actualiteit
 
Mijn voorinformatie haal ik uit korte interviews, publieke uitingen, geschreven beleid en/of uit veldwerk over externe ontwikkelingen. Uitspraken van mensen blijven anoniem (en mijn vragenlijsten ook). Het gaat in de ASI sessie om de grote lijn, toekomst & heden, over authenticiteit (‘is het wat jullie willen dat het is?), de rode draad of om de kern van de zaak.
 
 
Een verfrissende katalysator
voor verbetering & vooruitgang
 
 
 
 
 
De vorm & aanpak
Na jullie eerste belangstelling volg ik 6 stappen:
1.    kennismaking, offerte
2.    afbakening onderwerp, inwerken, aanpak
3.    check met opdrachtgever
4.    interviews (opinieleiders, representanten)
5.    De ASI meeting (minimaal 1 dagdeel)
6.    Na afloop: advies, evaluatie

Ik blijf kort in jullie organisatie, heb een praktijkbril op en kom snel ter zake. Verder deel ik mijn professionele mening. Vanuit 25 jaar praktijkervaring Communications, Branding & Identity en het vermogen te observeren en scherp waar te nemen.
 

Investering
Offertes zijn maatwerk en afhankelijk van jullie vraag en situatie e.d. Een indicatie vanuit ervaring is een investeringsbedrag van ca. € 3.500,00. Ik spreek en schrijf in Nederlands of Engels. Bij omvangrijker trajecten kan ik mijn partners inschakelen.
Bel of mail voor een vrijblijvende inschatting n.a.v. jullie vraag of situatie.
 
Een ASI zet weer in beweging.
 
Bel Peter Leuhof: 06 518 25 003 Of mail: peter@peetzen.com  
Vraag naar de pdf. Of kijk voor meer informatie op www.peterleuhof.nl
 
 
 
 
 

Reacties

Commentaar
Jouw naam/bijnaam
Website url
E-mail
Je Punt profiel
Hou mij op de hoogte
Ik wil op de hoogte gehouden worden
Dit is een verplicht veld
Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl